สำนักงาน บังคับคดีจังหวัดลพบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
หัวหน้าสำนักงาน 97, 97/1-3 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ :
0-3641-3037
แฟกซ์ :
0-3641-3975