สำนักงาน บังคับคดีจังหวัดลพบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หัวหน้าสำนักงาน 97, 97/1-3 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์: 0-3641-3037
โทรสาร: 0-3641-3975