ศูนย์ ดร สาโรช อุดร

หมวดหมู่ : รักษาผิวหนัง

ที่อยู่ :
57 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ :
0-4234-2369-70