ศูนย์ ดร สาโรช อุดร

หมวดหมู่ : รักษาผิวหนัง

ที่อยู่: 57 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์: 0-4234-2369-70