สำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองงาย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
นายกเทศมนตรี ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
โทรศัพท์ :
0-5337-5513
แฟกซ์ :
0-5337-5513