สำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองงาย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: นายกเทศมนตรี ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
โทรศัพท์: 0-5337-5513
โทรสาร: 0-5337-5513