องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 37 หมู่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์: 0-7575-1100-3