สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ :
0-5541-3348