สำนักงาน เทศบาลตำบลโพนทราย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพักนายกเทศมนตรี จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์: 0-4359-5050