สำนักงาน เทศบาลตำบลกุดดินจี่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: นายกเทศมนตรี ถนนอุดร-เลย ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
โทรศัพท์: 0-4235-7058
โทรสาร: 0-4235-7058