สำนักงาน เทศบาลตำบลกุดดินจี่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
นายกเทศมนตรี ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39350
โทรศัพท์ :
0-4235-7058
แฟกซ์ :
0-4235-7058