สำนักงาน เทศบาลตำบลกุดดินจี่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: นายกเทศมนตรี ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39350
โทรศัพท์: 0-4235-7058
โทรสาร: 0-4235-7058