องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
หมู่ 5 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
โทรศัพท์ :
0-4548-9427