องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หมู่ 5 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
โทรศัพท์: 0-4548-9427