ไปรษณีย์ปทุมรัตต์ ที่ทำการ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
20 หมู่ 9 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ :
0-4358-7113