สำนักงาน การสื่อสารไปรษณีย์เขต 3 นครราชสีมา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ไปรษณีย์สวนหม่อน ที่ทำการ 232/1 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 0-4424-4762