สำนักงาน เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: นายกเทศมนตรี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์: 0-5421-8320
โทรสาร: 0-5421-8320