สำนักงาน เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
นายกเทศมนตรี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ :
0-5421-8320
แฟกซ์ :
0-5421-8320