สำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพัก ถนนอ เมืองพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5525-1759