สำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพัก ถนนอ เมืองพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์: 0-5525-1759
โทรสาร: 0-5525-8536