สำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สถานีดับเพลิงเทศบาล ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
โทรศัพท์: 0-3448-2007