วัดแคนอก

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: พระต่อชีพ โพธิวิจิตร 33 หมู่ 2 ซอยวัดแคนอก ถนนสนามบินน้ำ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2968-1721