โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 2 หมู่ 4 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์: 0-5626-7280-7
โทรสาร: 0-5626-7116