สำนักงาน การค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 3/3 ถนนบายพาสทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์: 0-4381-1300
โทรสาร: 0-4381-2416