องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 96 หมู่ 7 ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทรศัพท์: 0-5565-7258