สำนักงาน เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ :
0-5445-7555
แฟกซ์ :
0-5445-7034