ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดน่าน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 242 กม 5 หมู่ 2 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์: 0-5460-0060-1