สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัด ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์: 0-7522-0232-3