สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ศาลากลางจังหวัด ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ :
0-7522-0232-3