สำนักงาน เสียงสันติ

หมวดหมู่ : ผู้จัดและจำหน่ายโฆษณารายการวิทยุ

ที่อยู่: 27/1 หมู่ 2 ถนนหนองป่าทีบ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5324-2654
โทรสาร: 0-5324-8342
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

สินค้าและบริการ

องค์กรสื่อวิทยุที่ไม่หวังผลกำไร