สำนักงาน เสียงสันติ

หมวดหมู่ : ผู้จัดและจำหน่ายโฆษณารายการวิทยุ

ที่อยู่ :
27/1 หมู่ 2 ถนนหนองป่าทีบ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ :
0-5324-2654
แฟกซ์ :
0-5324-8342
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

รายละเอียด

องค์กรสื่อวิทยุที่ไม่หวังผลกำไร