มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์

หมวดหมู่ : มูลนิธิการกุศล

ที่อยู่: กองโรคเรื้อน ตึกสถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2591-3720
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00