โรงเรียน ห้องแซงวิทยาคม

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: หมู่ 13 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์: 0-4577-7111
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

ร.ร.รัฐบาล ชั้นม.1-ม.6