บริษัท อมรอิเลคโทรนิคส์เชียงใหม่ จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ขายเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่ :
310 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ :
0-5340-4281-2
แฟกซ์ :
0-5340-4352
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:30-19:30, เสาร์ เวลา 09:30-19:30, อาทิตย์ เวลา 09:30-19:30

รายละเอียด

อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์