บริษัท อมรอิเลคโทรนิคส์เชียงใหม่ จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ขายเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่: 310 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 0-5340-4281-2
โทรสาร: 0-5340-4352
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:30-19:30, เสาร์ เวลา 09:30-19:30, อาทิตย์ เวลา 09:30-19:30

สินค้าและบริการ

อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์