สาธิตคริสเตียนวิทยา โรงเรียน

หมวดหมู่ : โรงเรียนนานาชาติ

ที่อยู่ :
ตลาดนนท์ ถนนประชาราษฎร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :
0-2968-4870
แฟกซ์ :
0-2968-4871
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:30