ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขานครนายก

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: 240-2 ถนนเสนาพินิจ ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์: 0-3731-1475-6
โทรสาร: 0-3731-1076
เว็บไซต์: www.ktb.co.th