ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 129 หมู่ 10 ถนนลำพูน-ดอยติ จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์: 0-5353-7698-700