โรงเรียน เอือดใหญ่พิทยา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
147 หมู่ 1 ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
โทรศัพท์ :
0-4534-6040-1
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

รายละเอียด

โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6