โรงเรียน เอือดใหญ่พิทยา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 147 หมู่ 1 ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
โทรศัพท์: 0-4534-6040-1
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ...