บริษัท ไทยโพลิเมอร์ ซัพพลาย จำกัด

หมวดหมู่ : วัตถุดิบสำหรับผลิตพลาสติก

ที่อยู่: 267/197 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์: 0-3860-8925-7
โทรสาร: 0-3860-8928
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00