สำนักงาน เทศบาลเมืองบ้านฉาง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สถานีดับเพลิง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์: 0-3869-5271
โทรสาร: 0-3860-2042