วัดท่าเตียน

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: 93 หมู่ 4 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทรศัพท์: 0-3551-5013