องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 15 หมู่ 4 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์: 0-7461-4225