ตลาดนัดโค-กระบือ

หมวดหมู่ : ผู้จำหน่ายสัตว์เลี้ยง

ที่อยู่: 369 ถนนอุดรธานี-หนองเม็ก ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
โทรศัพท์: 0-4227-3014
เวลาทำการ: อาทิตย์ เวลา 14:00-00:00

สินค้าและบริการ

ตลาดนัดโคกระบือ