โรงเรียน ปากสวยพิทยาคม

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 390 หมู่ 4 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์: 0-4242-2851
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

รัฐบาล มัธยม 1 - 6