ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: งานธุรการ ซอยรัตนาภา ถนนมิตรภาพ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0-4323-9073