สหกรณ์จังหวัดพัทลุง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ร้านสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 17 ถนนรถไฟ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์: 0-7461-3226
โทรสาร: 0-7461-3253