เรือนจำกลางเชียงใหม่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 122 หมู่ 6 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์: 0-5347-3545