สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่
ศาลากลางจังหวัด 167 หมู่ 2 ถนนอินทยงยศ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
0-5352-5010
0-5352-5012

สินค้าและบริการ

...