สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หมู่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
โทรศัพท์: 0-5548-1244