โรงแรมพะเยานอร์ทเทิร์นเลค

หมวดหมู่ : โรงแรมเขตภูมิภาค

ที่อยู่: 15/7 ถนนรอบเวียงประตูกลอง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์: 0-5441-1123, 0-5441-1120-2
โทรสาร: 0-5448-1538-9
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00