โรงแรมพะเยานอร์ทเทิร์นเลค

หมวดหมู่ : โรงแรมเขตภูมิภาค

ที่อยู่
15/7 ถนนรอบเวียงประตูกลอง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เวลาทำการ
0-5441-1123 , 0-5441-1120-2
0-5448-1538-9
ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00