โรงเรียน จิตรลดา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
พระราชวังดุสิต ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม 10300
โทรศัพท์ :
0-2280-4830-1
แฟกซ์ :
0-2280-3392
เว็บไซต์ :
www.chitraladaschool.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

รายละเอียด

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6