โรงเรียน จิตรลดา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: พระราชวังดุสิต ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม
โทรศัพท์: 0-2280-4830-1
โทรสาร: 0-2280-3392
เว็บไซต์: www.chitraladaschool.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30