โรงเรียน เทศบาลวัดบูรพาภิราม

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 559/1 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์: 0-4351-1472
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00