โรงเรียน เทศบาลวัดบูรพาภิราม

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
559/1 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ :
0-4351-1472
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

รายละเอียด

โรงเรีนรัฐบาล เปิดสอนตั้งแต่ อนุบาล 1 - ป 6