เทศบาลวัดบูรพาภิราม รร

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่
559/1 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เวลาทำการ
043511472
043511472
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

โรงเรีนรัฐบาล เปิดสอนตั้งแต่ อนุบาล 1 - ป 6...