บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด

หมวดหมู่ : เสาอากาศ

ที่อยู่: 99/4 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 0-2502-6000
โทรสาร: 0-2502-6973
เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

เสาอากาศทีวี