ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ผู้อำนวยการ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
โทรศัพท์: 0-3828-6829