สำนักงาน ประปาชลบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 152 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 0-3827-0169