โรงเรียน ดัดดรุณี

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 144 ถนนมรุพงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์: 0-3851-2547
โทรสาร: 0-3851-8649
เว็บไซต์: www.ddn.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 ...