สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ :
0-3451-1274