สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

หมวดหมู่ :


ที่อยู่: ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์: 0-3451-1274
โทรสาร: 0-3451-4995

สินค้าและบริการ ...