สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์: 0-3451-1274