สำนักงาน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ดับเพลิงเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สถานี 19/1 ถนนหลักเมือง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์: 0-3451-1000