สำนักงาน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่
ดับเพลิงเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สถานี 19/1 ถนนหลักเมือง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
0-3451-1000
---

สินค้าและบริการ

...