โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

โรงพยาบาลในเชียงใหม่ ขนาด 120 เตียง, บริการทางการแพทย์ใกล้หมอ, อายุรกรรม เชียงใหม่, ส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร เชียงใหม่, คลินิกพิเศษต่อมไร้ท่อ, โรคไทรอยด์ เชียงใหม่, คลินิกศัลยกรรมมะเร็งเต้านม เชียงใหม่, คลินิกเบาหวาน เชียงใหม่, คลินิกความดัน เชียงใหม่, ศัลยกรรม เชียงใหม่, ศัลยกรรมอุบัติเหตุฉุกเฉิน เชียงใหม่, ผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยการส่องกล้อง เชียงใหม่, กระดูกและข้อ เชียงใหม่, การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก เชียงใหม่, การผ่าตัด ต่อ ย้าย เส้นเอ็น เชียงใหม่, สูติ-นรีเวช เชียงใหม่, การคลอดแบบไร้ความเจ็บปวด เชียงใหม่, คลอดในน้ำ, ผ่าตัดรักษามะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์ เชียงใหม่, รักษาผู้มีบุตรยาก เชียงใหม่, ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง เชียงใหม่, ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์รักษาต้อกระจก เชียงใหม่, ทันตกรรม เชียงใหม่, ศัลยกรรมช่องปาก เชียงใหม่, ฟอกสีฟัน เชียงใหม่, ทันตกรรมเด็ก เชียงใหม่, ทันตกรรมจัดฟัน เชียงใหม่, ทันตกรรมรากเทียม เชียงใหม่, ทันตกรรมเพื่อความงาม เชียงใหม่, ศัลยกรรมความงาม เชียงใหม่, ผ่าตัดแปลงเพศ เชียงใหม่, ผ่าตัดทำตาสองชั้น, เชียงใหม่, ผ่าตัดเสริมจมูก เชียงใหม่, ผ่าตัดเสริมหน้าอก เชียงใหม่, รีแพร์ เชียงใหม่, Anti-Aging Clinic เชียงใหม่, กายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพ เชียงใหม่, รักษาอาการปวดหลัง คอ เรื้อรัง เชียงใหม่, ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต เชียงใหม่, กระตุ้นพัฒนาการเด็ก เชียงใหม่, หน่วยส่งเสริมสุขภาพ เชียงใหม่, ตรวจสุขภาพประจำปีรายบุคคล เชียงใหม่, ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เชียงใหม่, ตรวจสุขภาพแรงงานไปทำงานต่างประเทศ, ตรวจสุขภาพกลุ่มนอกสถานที่ เชียงใหม่, บริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ เชียงใหม่

ที่อยู่: แผนกฉุกเฉิน 158 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: 0-5320-3191, 0-5320-0002
โทรสาร: 0-5320-0002, 0-5328-4267
อีเมล: chiangmaiklaimor@hotmail.com
เว็บไซต์: www.chiangmaiklaimor-hosp.com
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา ตลอด 24 ชม.

สินค้าและบริการ

โรงพยาบาลเริ่มเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 โดยเริ่มต้นเป็น รพ.ขนาด 30 เตียง ต่อมาเมื่อมีผู้มาใช้บริการมากขึ้นและการบริการทางด้านสาธารณสุขเปลี่ยนไป มีการดูแลสุขภาพของประชาชนผ่านหน่วยงานของรัฐเพิ่มขึ้น รพ.จึงได้ขยายขนาดเป็นโรงพยาบาล 56 เตียง เนื่องจากมีคุณภาพการบริการที่เทียบเคียงได้กับโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง จึงได้รับการอนุมัติ ให้เป็นโรงพยาบาลหลักในโครงการประกันสังคม ได้ร่วมเป็น รพ.ที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยกองทุนทดแทนระดับสูง และต่อมาได้เข้าร่วมในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น รพ.ยังได้รับการยอมรับให้เป็น รพ.คู่สัญญาของบริษัทประกันชีวิตชั้นนำอีกมากมาย ได้รับรางวัล รพ.คุณภาพโดยการคัดเลือกจาก รพ.ทั่วประเทศของบริษัทประกันชีวิต เช่น บริษัท AIA, บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้รางวัล Hospital Service Award ติดต่อกัน รพ.ได้พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการที่ครอบคลุมโรคสาขาหลักต่างๆ โรงกลุ่มที่มีความซับซ้อน และโรคที่ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ บางอย่าง เพื่อให้สามารถเป็น รพ.เอกชนในระดับแนวหน้า ที่จะสามารถแข่งขันกับ รพ.อื่นๆ รวมทั้งได้ปรับเข็มมุ่งที่จะเป็น รพ.ประจำครอบครัว (Family Hospital) โดยมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนรอบข้าง นึงถึงและเข้ามาใช้บริการที่ รพ.ก่อนที่จะไปรักษาที่อื่น และหากการรักษานั้นเกินความสามารถ ทาง รพ.จะประสานการส่งต่อเพื่อการรักษาที่เหมาะสมต่อไปให้แก่ผู้ป่วย เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการมาก ทำให้สถานที่ของ รพ.เริ่มที่จะแออัด มักได้รับข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ว่าเริ่มคับแคบและที่จอดรถไม่เพียงพอ ทำให้ผู้บริหารองค์กรเตรียมการที่จะขยายอาคารผู้ป่วยและอาคารจอดรถเพิ่มขึ้น ซึ่งหากไม่มีอุปสรรคใดๆ คาดว่าจะสามารถขยายเป็น รพ.ขนาด 150 เตียง และมีที่จอดรถจำนวน 130 คัน ได้ภายในปี พ.ศ.2557 นอกจากนั้ง รพ.ยังได้มุ่งเน้นการตรวจสุขภาพนอกสถานที่โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Digital mobile X-Ray) และการทำรองเท้าเบาหวาน บริการร่วมกับ รพ.ชุมชน ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นการช่วยดูแลสุขภาพท้าของผู้ป่วยเบาหวาน ลดการต้องถูกตัดนิ้วเท้าลงได้แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ต่อ 1761,1762,2192แผนกผู้ป่วยนอก ต่อ 1760,2195,2101,2102แผนกธุรการ ต่อ 1000แผนกการเงิน ต่อ 1517,1519แผนกบัญชี ต่อ 1505