โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่
แผนกฉุกเฉิน 158 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
0-5320-3191
0-5320-0002
chiangmaiklaimor@hotmail.com
www.chiangmaiklaimor-hosp.com
ทำการทุกวัน เวลา ตลอด 24 ชม.

สินค้าและบริการ

โรงพยาบาลเริ่มเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 โดยเริ่มต้นเป็น รพ.ขนาด 30 เตียง ต่อมาเมื่อมีผู้มาใ...