สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
บ้านพักนายแพทย์สาธารณสุข ถนน ณ นครอุทิศ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ :
0-7534-3408