สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพักนายแพทย์สาธารณสุข ถนน ณ นครอุทิศ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 0-7534-3408